Inicio
 
Presentación

O COLEXIO DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA CELEBROU CUN ROTUNDO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN, EN COLABORACIÓN CO GRUPO ISONOR, UNHA XORNADA SOBRE CAMPAÑA 2018 ACTUACIÓN INSPECTORA E CONTRATOS, IMPULSO AO EMPREGO XUVENIL.

Dentro das actividades formativas que o Colexio está levando a cabo como pilar fundamental para o colectivo, o día 10 de maio celebrouse no Círculo de Empresarios de Galicia, esta xornada que causou gran interese entre os compañeiros/as sobrepasando as estimacións de asistencia, por elo houbo que celebralo fora da sede colexial.

 

O primeiro relatorio correu  a cargo de D. Iván Álvarez Alonso, Inspector de Traballo e Seguridade Social da Dirección Provincial en Vigo, centrada nas novas máis importantes introducidas no funcionamento da Inspección de Traballo de Pontevedra, e a nivel da Comunidade Autónoma como consecuencia da NovaLey Ordenadora da ITSS, así como a explicación e detalle de algunhas campañas máis significativas a realizar pola Inspección de Traballo durante o 2018. O segundo relatorio a cargo de D. Ismael Rego Vilar, Coordinador de Formación e Emprego da Dirección Provincial en Vigo do SEPE, tratou os puntos máis relevantes sobre CONTRATOS e a actuación conxunta coa Inspección. Impulso e axudas á contratación. Contratos de formación, contratos de vinculación formativa. A Garantía xuvenil. Tamén profundizouse en materia de formación bonificada e as súas actuacións como órgano inspector, ademáis de dar solución a tódalas dúbidas derivadas de dita actuación.
 
Foto2.JPG foto3.jpg Foto1.JPG
 
 
 
ELECCIÓNS 2018

Celebrándose as eleccións por mandato estatutario e saíndo reelexido Presidente, D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde, cubertas as vocalías de exercentes e quedando vacante 1 vocalía de Non Exercente, o día 8 de maio, procedeuse á elección de dita vacante, saíndo elixida a VOCAL NON EXERCENTE, Dª. ANA DE LA TORRE ÁLVAREZ.

O Presidente, D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde, procedeu a prestar xuramento, establecido no Real decreto 707/1979, do 5 de abril, así como obediencia ao ordenamento xurídico profesional contido nos Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra. Os vocáis da xunta de goberno tomarán posesión dos seus cargos na 1ª xunta de goberno, previo xuramento ou promesa.

Rauljura.jpg

 

PRESIDENTE

D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde

VOCAIS EXERCENTES

Dª. Mercedes Vea Vázquez

Dª. Noemi Sordo Herrero

D. Marcos Plaza Precedo

Dª. Remedios Copa Sánchez

D. Francisco Javier Rego Martínez

D. José Antonio Pazó Calvar

Dª. Nuria Giráldez Villar

VOCAL NON EXERCENTE

Dª. Ana de la Torre Álvarez

 

 

XORNADA SOBRE: “CAMPAÑA 2018 ACTUACIÓN INSPECTORA; CONTRATOS. IMPULSO AO EMPREGO XUVENIL”

O día 10 de maio, na sede colexial do CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA na Avda. de García Barbón, nº. 62 en VIGO, celebrarase en colaboración co GRUPO ISONOR, esta xornada que estará centrada nas novidades máis importantes introducidas no funcionamento da Inspección de Traballo de Pontevedra, como consecuencia da súa nova Lei ordenadora, así como a explicación e detalle de algunhas campañas máis significativas a realizar pola Inspección de Traballo durante o 2018; Por parte do SEPE, desenvolveranse os puntos máis relevantes sobre CONTRATOS e a actuación conxunta coa Inspección. Impulso e axudas á contratación. Contratos de formación, contratos de vinculación formativa. A Garantía xuvenil. Tambén se profundizará en materia de formación bonificada e súas actuacións como órgano inspector, ademais de dar solución a tódalas dúbidas derivadas de dita actuación. (Programa).

DIBUJO.JPG
 
 
SERVIZO DE "ORIENTACIÓN XURÍDICO LABORAL GRATUITA", DO COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

Servizo de carácter gratuíto orientado á sociedade para dar información e asesoramento xurídico no ámbito socio-laboral e seguridade social, atendidas por Graduado Social exércente os xoves pola tarde na sede colexial. Previa solicitude do usuario. (Impreso solicitude acceso al servizo)

CARTEL_ORIENTACION.jpg

 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS CELEBRADA NA SEDE COLEXIAL, CON MOTIVO DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER.
O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra celebrou na víspera do Día Internacional da Muller Traballadora, unha Xornada de Portas Aberas, en atención a non interferir coa programación propia do 8 de marzo, as actividades do Colexio se desenrolaron o día 7, comenzando ás 17 horas coa proxección dunha película relacionada coa efeméride do 8 de marzo, e as 19 horas, conferencia impartida por Ana Izquierdo, Psicóloga especialista e Perito Xudicial en temas de acoso laboral e as súas consecuencias.
Diamujertrabajadora.2018foto1.JPG
 
Diamujertrabajadora2018foto2.jpg

 

II XORNADAS LABORALISTAS DE LUGO

O pasado día 2 de marzo, celebrouse en Monforte de Lemos estas xornadas dirixidas a todos os profesionais do Dereito do Traballo e Seguridade Social, Recursos Humanos, Estudiantes de Grado en Relacións Laborais e RR.HH., asistiendo a elas unha representación do Colexio de Pontevedra.

 

A xurista monfortina María Emilia Casas ofreceu o venres, o relatorio inaugural das xornadas. A expresidenta do Tribunal Constitucional, catedrática de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidad Complutense, falou sobre Derecho do traballo na Constitución.

Entre os relatores figuraron: Demetrio Ángel Fernández López, director territorial en Galicia da Inspección de Trabajo y Seguridad Social; Pilar Fernández López, jefa territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria en Lugo; Cristina Sanz Arias, técnica do Instituto Galego de Promoción Económica en Lugo; e Javier San Martín Rodríguez, presidente do Consejo General de Graduados Sociales de España e da Fundación Justicia Social.
Prensa2.3.2018.jpg


 HuelgaJusticia.jpg

REUNIÓN PARA O SEGUEMENTO DE INCIDENCIAS LEXNET

O día 5 de febreiro, na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, celebrouse esta reunión asistendo as partes convocadas: Colexios de Graduados Sociais de Galicia, Avogados, Procuradores e Letrados da Administración de Xustiza, co obxecto de tratar o seguemento do funcionamento de LexNET. O Colexio de Pontevedra estivo representado polo Presidente, D. Raúl e acompañouno o compañeiro colexiado e operador xurídico, D. Juan Barral para alegar as incidencias e consideracións que se aprecian no seu funcionamento á hora de traballar con LexNET.

5.2.2018.jpg

 


SINATURA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IBERMUTUAMUR

O día 12 de xaneiro, na sede colexial, firmouse un convenio con IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, que entre outros fins ten como obxectivo, o fomento de prácticas académicas externas para os novos Grados en Relacións Laborais e Recursos Humanos con mellores expedientes académicos, para a realización de prácticas correspondentes na Mutua a efectos da súa preparación para o exercicio profesional como Graduados Sociales.

FotoConveniIbermutuamur.JPG

 

XXV XORNADAS TÉCNICAS DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

Durante o mes de novembro viñeronse desenvolvendo na sede do Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, as Xornadas Técnicas de 2017. O programa abordou o estudo e posta ao día nas novas lexislativas e cuestións sociais de relevancia para a actuación profesional.

A clausura levouse a cabo na sede da Audiencia de Pontevedra, o día 1 de decembro, coa celebración dos Actos Institucionais correspondentes.

Constituiron a Mesa o Señor Vicedecano da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo, D. Alexandre Pazos Pérez; o Ilustrísimo Señor Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde; Señoría Ilustrísima Maxistrado da Sala do Social nº 3 dos Xulgados de Pontevedra, D. Fernando Cabezas Lefler, padriño da promoción; Señora Subdelegada do Goberno en Pontevedra, Dª. Ana Mª. Ortiz Álvarez; Señoría Ilustrísima Sr. Presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra, D. Francisco Javier Menéndez Estébanez; Señoría, Excmo. Señor Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, D. Miguel Angel Cadenas Sobreira, xuraron ou prometeron o seu cargo os novos Colexiados.

A continuación entregaronse as distincións aos Colexiados que cumpriron os 25 anos de exercicio profesional e, as Codeiras de Bronce, Plrta e Ouro aos res expedentes académicos máis brillantes da promoción de Grado en RR. LL. e RR. HH. promoción 2013-2017 da Universidade de Vigo.

Aos actos acudiron invitadas autoridades e representantes institucionais e os Presidentes dos Colexios de Graduados Sociais de A Coruña, Ourense e Lugo, así como Colexiados, ademáis de familiares e amigos dos novos Colexiados e dos homenaxeados. Posteriormente celebrouse unha cea de confraternidade no Liceo Casino de Pontevedra.

 Video.JPG

 

 4.jpg

 

 5.jpg6.jpg

 

8.jpg


 
 
FORO DE FACULTADES, ESCOLAS, COLEXIOS DE GRADUADOS SOCIAIS DE GALICIA E ORIENTADORES LABORAIS

Recoñecemento de Técnico/a de Orientación Laboral no INEM. Profesionalizar a orientación laboral en Galicia

O pasado día 4 de xullo, tivo lugar un encontro en A Coruña aos que asistiron: D. Manuel Nuñez Carreira, Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Lugo; Dña. Susana Soneira Lema, Presidenta do Colexio de Graduados Sociales de A Coruña e Ourense; D. Raúl Gómez Villaverde, Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra; Dña. Mercedes Montes Rodríguez, Directora da Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo; D. José Luis López Rodriguez, Decano da Facultade de Relacións Laborais de Ferrol; Dña. Silvia Paz Fernández, Presidenta da Asociación de Técnicos de Orientación Laboral do Inem, Graduada de Relacións Laborais e D. Jesús Vázquez Forno, Director da Escola de Relacións Laborais de A Coruña.

foto5.jpg

Dña. Silvia Paz quen, como orientadora na Xunta de Galicia expuxo a situación da orientación nas oficinas públicas do SPEE dende o 2008 ata o día de hoxe e a necesidade de profesionalizar o perfil do orientador/a laboral.

Obxectivos que se acordan na reunión:

Crear posto e titulación necesaria para acceder ao posto (dentro da RPT): -Crear corpo facultativo categoría Orientador Laboral; -Titulación necesaria: Grado en Relacións Laborais e colexiación (colexio profesional de Graduados Sociais); Necesidade de convocar a oposición de Técnico en Orientación Laboral do SPEE; Formación: -Competencias do titulo; -Necesidade de crear un Máster de especialización de Técnicos en Orientación Laboral.

 

SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURIDICA GRATUITO, NA AREA SOCIO-LABORAL E DE SEGURIDADE SOCIAL NO COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

O Colexio ven de poñer en marcha este servizo orientado á sociedade para dar información e asesoramento xurídico de carácter gratuito no ámbito socio-laboral e seguridade social. As citas serán na sede colexial, atendidas por Graduado/a Social exercente os xoves pola tarde, previa solicitude do usuario de este servizo.  (impreso solicitude acceso ao servizo)

CARTEL_ORIENTACION.jpg

 

Formulario de acceso


Esqueceches o contrasinal?
Glasof
GlobalFinanz

Calendario Actividades

« < Maio 2018 > »
L M M X V S D
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Glasof

Quén está en liña

Temos 4 convidados conectados
Actualidad jurídica

El Derecho

Ver más actualidad jurídica

Ventajas especiales en NH Hoteles