Inicio
 
Presentación
SERVIZO DE "ORIENTACIÓN XURÍDICO LABORAL GRATUITA", DO COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

Servizo de carácter gratuíto orientado á sociedade para dar información e asesoramento xurídico no ámbito socio-laboral e seguridade social, atendidas por Graduado Social exércente os xoves pola tarde na sede colexial. Previa solicitude do usuario. (Impreso solicitude acceso al servizo)

CARTEL_ORIENTACION.jpg

 

XORNADA: “NOVIDADES NA DECLARACIÓN DO 2017”

Celebrarase na sede colexial o día 10 de abril (martes), de 19 a 21 horas. A impartirá Dª. Lingrid Guijo Müller, Técnico de Hacienda, Xefa do servizo (IRPF) de Xestión Tributaria, AEAT de Vigo. (Boletín de inscrición) .

 

 

CONVOCATORIA XUNTA XERAL ANUAL ORDINARIA

Conforme ao establecido no artigo 58 da Orde do 1 de setembro de 2008, pola que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, convócase XUNTA XERAL ANUAL ORDINARIA, a celebrar o día 22 de marzo de 2018, as 20:00 horas en primeira convocatoria, e as 20:30 horas en segunda convocatoria, no salón de actos do Colexio.

 

 

CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS PARA PRESIDENCIA E VOCAIS DA XUNTA DE GOBERNO DO ILUSTRE COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

Conforme a o disposto no Real Decreto 1415/2006, de 1 de decembro, polo que se aproban os Estatutos Xerais de Colexios Oficiais de Graduados Sociis, Capítulo Segundo art. 42 e seguientes, así como a Orde de 1 de setembro de 2008, pola que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, Capítulo Segundo art. 43 e seguintes e as normas electorais do Consello Xeral con carácter supletorio das contidas nos Estatutos, e de conformidade ao acordado en reunión de Xunta de Goberno do día 8 de marzo de 2018, procédese a convocar as eleccións xerais por conclusión dos mandatos de Presidente, 7 Vocalías en calidade de Exercente e 1 Vocal non exercente. Convócase para o día 8 de maio de 2018 en Xunta Xeral Extraordinaria de colexiados, acelebración de eleccións e votacións.

XORNADA DE PORTAS ABERTAS CELEBRADA NA SEDE COLEXIAL, CON MOTIVO DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER.
O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra celebrou na víspera do Día Internacional da Muller Traballadora, unha Xornada de Portas Aberas, en atención a non interferir coa programación propia do 8 de marzo, as actividades do Colexio se desenrolaron o día 7, comenzando ás 17 horas coa proxección dunha película relacionada coa efeméride do 8 de marzo, e as 19 horas, conferencia impartida por Ana Izquierdo, Psicóloga especialista e Perito Xudicial en temas de acoso laboral e as súas consecuencias.
Diamujertrabajadora.2018foto1.JPG
 
Diamujertrabajadora2018foto2.jpg

 

 

 

 

 

II XORNADAS LABORALISTAS DE LUGO

O pasado día 2 de marzo, celebrouse en Monforte de Lemos estas xornadas dirixidas a todos os profesionais do Dereito do Traballo e Seguridade Social, Recursos Humanos, Estudiantes de Grado en Relacións Laborais e RR.HH., asistiendo a elas unha representación do Colexio de Pontevedra.

 

A xurista monfortina María Emilia Casas ofreceu o venres, o relatorio inaugural das xornadas. A expresidenta do Tribunal Constitucional, catedrática de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidad Complutense, falou sobre Derecho do traballo na Constitución.

Entre os relatores figuraron: Demetrio Ángel Fernández López, director territorial en Galicia da Inspección de Trabajo y Seguridad Social; Pilar Fernández López, jefa territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria en Lugo; Cristina Sanz Arias, técnica do Instituto Galego de Promoción Económica en Lugo; e Javier San Martín Rodríguez, presidente do Consejo General de Graduados Sociales de España e da Fundación Justicia Social.
Prensa2.3.2018.jpg


 HuelgaJusticia.jpg

REUNIÓN PARA O SEGUEMENTO DE INCIDENCIAS LEXNET

O día 5 de febreiro, na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, celebrouse esta reunión asistendo as partes convocadas: Colexios de Graduados Sociais de Galicia, Avogados, Procuradores e Letrados da Administración de Xustiza, co obxecto de tratar o seguemento do funcionamento de LexNET. O Colexio de Pontevedra estivo representado polo Presidente, D. Raúl e acompañouno o compañeiro colexiado e operador xurídico, D. Juan Barral para alegar as incidencias e consideracións que se aprecian no seu funcionamento á hora de traballar con LexNET.

5.2.2018.jpg

 


SINATURA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IBERMUTUAMUR

O día 12 de xaneiro, na sede colexial, firmouse un convenio con IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, que entre outros fins ten como obxectivo, o fomento de prácticas académicas externas para os novos Grados en Relacións Laborais e Recursos Humanos con mellores expedientes académicos, para a realización de prácticas correspondentes na Mutua a efectos da súa preparación para o exercicio profesional como Graduados Sociales.

FotoConveniIbermutuamur.JPG

 

XXV XORNADAS TÉCNICAS DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

Durante o mes de novembro viñeronse desenvolvendo na sede do Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, as Xornadas Técnicas de 2017. O programa abordou o estudo e posta ao día nas novas lexislativas e cuestións sociais de relevancia para a actuación profesional.

A clausura levouse a cabo na sede da Audiencia de Pontevedra, o día 1 de decembro, coa celebración dos Actos Institucionais correspondentes.

Constituiron a Mesa o Señor Vicedecano da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo, D. Alexandre Pazos Pérez; o Ilustrísimo Señor Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde; Señoría Ilustrísima Maxistrado da Sala do Social nº 3 dos Xulgados de Pontevedra, D. Fernando Cabezas Lefler, padriño da promoción; Señora Subdelegada do Goberno en Pontevedra, Dª. Ana Mª. Ortiz Álvarez; Señoría Ilustrísima Sr. Presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra, D. Francisco Javier Menéndez Estébanez; Señoría, Excmo. Señor Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, D. Miguel Angel Cadenas Sobreira, xuraron ou prometeron o seu cargo os novos Colexiados.

A continuación entregaronse as distincións aos Colexiados que cumpriron os 25 anos de exercicio profesional e, as Codeiras de Bronce, Plrta e Ouro aos res expedentes académicos máis brillantes da promoción de Grado en RR. LL. e RR. HH. promoción 2013-2017 da Universidade de Vigo.

Aos actos acudiron invitadas autoridades e representantes institucionais e os Presidentes dos Colexios de Graduados Sociais de A Coruña, Ourense e Lugo, así como Colexiados, ademáis de familiares e amigos dos novos Colexiados e dos homenaxeados. Posteriormente celebrouse unha cea de confraternidade no Liceo Casino de Pontevedra.

 Video.JPG

 

 4.jpg

 

 5.jpg6.jpg

 

8.jpg


 
 
FORO DE FACULTADES, ESCOLAS, COLEXIOS DE GRADUADOS SOCIAIS DE GALICIA E ORIENTADORES LABORAIS

Recoñecemento de Técnico/a de Orientación Laboral no INEM. Profesionalizar a orientación laboral en Galicia

O pasado día 4 de xullo, tivo lugar un encontro en A Coruña aos que asistiron: D. Manuel Nuñez Carreira, Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Lugo; Dña. Susana Soneira Lema, Presidenta do Colexio de Graduados Sociales de A Coruña e Ourense; D. Raúl Gómez Villaverde, Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra; Dña. Mercedes Montes Rodríguez, Directora da Escola Universitaria de Relacións Laborais de Lugo; D. José Luis López Rodriguez, Decano da Facultade de Relacións Laborais de Ferrol; Dña. Silvia Paz Fernández, Presidenta da Asociación de Técnicos de Orientación Laboral do Inem, Graduada de Relacións Laborais e D. Jesús Vázquez Forno, Director da Escola de Relacións Laborais de A Coruña.

foto5.jpg

Dña. Silvia Paz quen, como orientadora na Xunta de Galicia expuxo a situación da orientación nas oficinas públicas do SPEE dende o 2008 ata o día de hoxe e a necesidade de profesionalizar o perfil do orientador/a laboral.

Obxectivos que se acordan na reunión:

Crear posto e titulación necesaria para acceder ao posto (dentro da RPT): -Crear corpo facultativo categoría Orientador Laboral; -Titulación necesaria: Grado en Relacións Laborais e colexiación (colexio profesional de Graduados Sociais); Necesidade de convocar a oposición de Técnico en Orientación Laboral do SPEE; Formación: -Competencias do titulo; -Necesidade de crear un Máster de especialización de Técnicos en Orientación Laboral.

 

SERVIZO DE ORIENTACIÓN XURIDICA GRATUITO, NA AREA SOCIO-LABORAL E DE SEGURIDADE SOCIAL NO COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

O Colexio ven de poñer en marcha este servizo orientado á sociedade para dar información e asesoramento xurídico de carácter gratuito no ámbito socio-laboral e seguridade social. As citas serán na sede colexial, atendidas por Graduado/a Social exercente os xoves pola tarde, previa solicitude do usuario de este servizo.  (impreso solicitude acceso ao servizo)

CARTEL_ORIENTACION.jpg

 

ASEMBLEA XENERAL ORDINARIA
O día 29 de marzo, celebrouse a Asemblea Xeneral Ordinaria, dando cumprimento ao disposto no artigo núm. 58 dos Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra. O acto comezou dando a benvida por parte do Presidente D. Raúl E. Gómez Villaverde aos asistentes, acto seguido lle cede a palabra á Secretaria Xeneral Dª Noemí Sordo Herrero que procede á lectura da acta da Asemblea Ordinaria celebrada o 31 de Marzo de 2016.-Apróbase por unanimidade dos presentes.A continuación o Presidente intervén para expoñer a memoria anual, os actos, as actividades formativas, as reunións mantidas durante o exercicio 2016 en pro dos intereses do colectivo, e as expectativas para o ano 2017.-Apróbase por unanimidade a memoria anual 2016.Seguidamente, cede a palabra ao Tesoureiro D. Marcos Plaza Precedo explica aos asistentes o balance e as contas anuais de ingresos e gastos do 2016. 

Formulario de acceso


Esqueceches o contrasinal?
Glasof
GlobalFinanz

Calendario Actividades

« < Marzo 2018 > »
L M M X V S D
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Glasof

Quén está en liña

Actualidad jurídica

El Derecho

Ver más actualidad jurídica

Ventajas especiales en NH Hoteles