Inicio
 
Presentación

ELECCIÓNS CONSELLO XERAL – INFORMACIÓN REXISTRO ELECTORAL

Dacordo co Calendario Electoral aprobado o pasado día 8 de outubro, determinados prazos concluen en día inhábil, en concreto o de presentación de candidaturas, o día 9 de novembro, que é festivo en Madrid, e a interposición de recurso ante a Comisión Permanente do CGCOGSE, contra acordo de proclamación de candidatos, o día 18 de novembro, e por iso os miembros da Mesa Electoral ACORDAN que en tales datas o rexistro desta corporación esté aberto exclusivamente entre as 11’00 e 14’00 horas, non no seu horario habitual.

Quenes así o consideren podrán remitir os escritos ou documentos o siguiente correo electrónico Este enderezo de correo-e está protexido contra spam bots, necesitas ter o Javascript activado para podelo ver , ou ben ser entregados persoalmente, ou por medio de representante acreditado.
 
 
XXVI XORNADAS TÉCNICAS DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

 O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra ha organizado, un ano máis, as súas Xornadas Técnicas. Comenzan o día 8 de novembro, continuando os días 15, 22 y 29 na sede colexial. O día 30 de novembro, celebraránse os ACTOS INSTITUCIONALES e CEA DE CONFRATERNIDADE. (Programa ) (Boletín de Inscripción ).

 

Cartel.jpg

 

 

ELECCIONS CONSELLO XENERAL DE COLEXIOS OFICIAIS DE GRADUADOS SOCIAIS DE ESPAÑA: PRESIDENTE, VICEPRESIDETNE 2º E DOUS VOCAIS ELECTIVOS EXERCENTES

 Eleccionesconsejo2018.jpg

 

 

 

 

 

I XORNADA LABORALISTA. “PROBLEMAS LABORAIS NO MARCO DA ECONOMÍA 4.0”

Organizadas en colaboración co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Graduados Sociais de España e a Universidade de Vigo, celebrarase o día 21 de septembro no Salón de Grados da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo. Abordaranse os Problemas laborais no marco da economía 4.0, tamén chamada a cuarta revolución industrial, que serán o núcleo central de relatorios e debates xunto con aqueles aspectos que as novas tecnoloxías introducen nas relacións laborais e que están dando lugar a situacións xurídicas complexas, poñendo en quiebra o Dereito Laboral en máis dunha ocasión. O elenco de relatores elixidos, está composto por profesionais relevantes no estudio e a práctica xurídica sobre as consecuencias de esta nova modalidade de economía e a súa repercusión no entramado das relacións laborais e na sociedade en xeral. (Programa)

Cartel.jpg

 

 

 

 

 

RENOVACIÓN SINATURA CONVENIO CON MAZ, MUTUA COLABORADORA COA SEGURIDADE SOCIAL

21 de xuño.- Na sede colexial renovouse a sinatura do convenio suscrito coa MUTUA MAZ, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, que colabora con este Colexio na organización de actos diversos, tales como charlas, relatorios, cursos, etc., dirixidos tanto ós seus colexiados asociados ou adheridos a MAZ como a seus traballadores, a fin de orientar, formar e informar a uns e outros no coñecemento da normativa e das actividades que han de observar en materia preventiva no ámbito da Seguridade Social, así como das restantes funcións que constituen o cometido da Mutua como Entidade Colaboradora coa Seguridade Social. Está previsto organizar algunha acción formativa, da que, por supuesto, se vos informará. FOTO: D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde, Presidente do Colexio, con D. Roberto García Hernández, Director Territorial da Mutua Maz Centro Oeste.
 
https://cograsop.com/colaboraciones/Convenio_Maz.JPG
 
 

ACTO ACADÉMICO DE GRADUACIÓN VI PROMOCIÓN DO GRADO EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS 2014-2018 CIENCIAS XURÍDICAS E DO TRABALLO DA UNIVERSIDADE DE VIGO

O Ilustre Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra participou na ceremonia de Graduación da promoción de Grado en RR.LL. e RR. HH. da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo da Universidade de Vigo. Ao acto acudiu unha amplia representación da Xunta directiva do Colexio: a Vicepresidenta, Mercedes Vea como representante do Colexio que dirixiu unhas cálidas palabras de felicitación ás novas incorporacións á profesión, e puxo a Institución Colexial a súa disposición, cunha amplia programación formativa para facer frente aos cambios, como a súa vez a posibilidade de realizar prácticas, tanto no propio Colexio como nos despachos dos compañeiros colexiados. Destacando a posibilidade de realizar ditas prácticas no Servizo de Orientación Laboral Gratuito.

2.jpg   5.jpg

 

JORNADA: NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS: Un reto de empresas y profesionales

El Grupo Isonor organiza una jornada en colaboración con el Colegio sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos para tratar: -Los nuevos retos de la protección de datos; -Nuevas funciones de las autoridades de control y evaluaciones de impacto; -Actuación y evaluación de criterios e impacto ante la nueva ley. Se celebrará en la sede colegial el día 21 de junio a partir de las 17:30 horas. (Programa) .

 

REUNIÓN DOS COLEXIOS DE GALICIA COA FEDERACIÓN GALEGA DE MUNICIPIOS E PROVINCIAS

Os Colexios de Graduados Sociais de Galicia, reunironse en Santiago de Compostela coa Federación Galega de Municipios e Provincias, para negociar a sinatura do Convenio de Asistencia Xurídica Gratuita. Asistiron por parte dos tres colexios os presidentes de Lugo e Pontevedra e o Vicepresidente de A Coruña e Ourense

ReunionFederacionConcellos.jpg

 


O COLEXIO DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA CELEBROU CUN ROTUNDO ÉXITO DE PARTICIPACIÓN, EN COLABORACIÓN CO GRUPO ISONOR, UNHA XORNADA SOBRE CAMPAÑA 2018 ACTUACIÓN INSPECTORA E CONTRATOS, IMPULSO AO EMPREGO XUVENIL.

Dentro das actividades formativas que o Colexio está levando a cabo como pilar fundamental para o colectivo, o día 10 de maio celebrouse no Círculo de Empresarios de Galicia, esta xornada que causou gran interese entre os compañeiros/as sobrepasando as estimacións de asistencia, por elo houbo que celebralo fora da sede colexial.

 

O primeiro relatorio correu  a cargo de D. Iván Álvarez Alonso, Inspector de Traballo e Seguridade Social da Dirección Provincial en Vigo, centrada nas novas máis importantes introducidas no funcionamento da Inspección de Traballo de Pontevedra, e a nivel da Comunidade Autónoma como consecuencia da NovaLey Ordenadora da ITSS, así como a explicación e detalle de algunhas campañas máis significativas a realizar pola Inspección de Traballo durante o 2018. O segundo relatorio a cargo de D. Ismael Rego Vilar, Coordinador de Formación e Emprego da Dirección Provincial en Vigo do SEPE, tratou os puntos máis relevantes sobre CONTRATOS e a actuación conxunta coa Inspección. Impulso e axudas á contratación. Contratos de formación, contratos de vinculación formativa. A Garantía xuvenil. Tamén profundizouse en materia de formación bonificada e as súas actuacións como órgano inspector, ademáis de dar solución a tódalas dúbidas derivadas de dita actuación.
 
Foto2.JPG foto3.jpg Foto1.JPG
 
 
 
ELECCIÓNS 2018

Celebrándose as eleccións por mandato estatutario e saíndo reelexido Presidente, D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde, cubertas as vocalías de exercentes e quedando vacante 1 vocalía de Non Exercente, o día 8 de maio, procedeuse á elección de dita vacante, saíndo elixida a VOCAL NON EXERCENTE, Dª. ANA DE LA TORRE ÁLVAREZ.

O Presidente, D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde, procedeu a prestar xuramento, establecido no Real decreto 707/1979, do 5 de abril, así como obediencia ao ordenamento xurídico profesional contido nos Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra. Os vocáis da xunta de goberno tomarán posesión dos seus cargos na 1ª xunta de goberno, previo xuramento ou promesa.

Rauljura.jpg

 

PRESIDENTE

D. Raúl Eugenio Gómez Villaverde

VOCAIS EXERCENTES

Dª. Mercedes Vea Vázquez

Dª. Noemi Sordo Herrero

D. Marcos Plaza Precedo

Dª. Remedios Copa Sánchez

D. Francisco Javier Rego Martínez

D. José Antonio Pazó Calvar

Dª. Nuria Giráldez Villar

VOCAL NON EXERCENTE

Dª. Ana de la Torre Álvarez

 

 

XORNADA SOBRE: “CAMPAÑA 2018 ACTUACIÓN INSPECTORA; CONTRATOS. IMPULSO AO EMPREGO XUVENIL”

O día 10 de maio, na sede colexial do CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GALICIA na Avda. de García Barbón, nº. 62 en VIGO, celebrarase en colaboración co GRUPO ISONOR, esta xornada que estará centrada nas novidades máis importantes introducidas no funcionamento da Inspección de Traballo de Pontevedra, como consecuencia da súa nova Lei ordenadora, así como a explicación e detalle de algunhas campañas máis significativas a realizar pola Inspección de Traballo durante o 2018; Por parte do SEPE, desenvolveranse os puntos máis relevantes sobre CONTRATOS e a actuación conxunta coa Inspección. Impulso e axudas á contratación. Contratos de formación, contratos de vinculación formativa. A Garantía xuvenil. Tambén se profundizará en materia de formación bonificada e súas actuacións como órgano inspector, ademais de dar solución a tódalas dúbidas derivadas de dita actuación. (Programa).

DIBUJO.JPG
 
 
SERVIZO DE "ORIENTACIÓN XURÍDICO LABORAL GRATUITA", DO COLEXIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIAIS DE PONTEVEDRA

Servizo de carácter gratuíto orientado á sociedade para dar información e asesoramento xurídico no ámbito socio-laboral e seguridade social, atendidas por Graduado Social exércente os xoves pola tarde na sede colexial. Previa solicitude do usuario. (Impreso solicitude acceso al servizo)

CARTEL_ORIENTACION.jpg

 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS CELEBRADA NA SEDE COLEXIAL, CON MOTIVO DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER.
O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra celebrou na víspera do Día Internacional da Muller Traballadora, unha Xornada de Portas Aberas, en atención a non interferir coa programación propia do 8 de marzo, as actividades do Colexio se desenrolaron o día 7, comenzando ás 17 horas coa proxección dunha película relacionada coa efeméride do 8 de marzo, e as 19 horas, conferencia impartida por Ana Izquierdo, Psicóloga especialista e Perito Xudicial en temas de acoso laboral e as súas consecuencias.
Diamujertrabajadora.2018foto1.JPG
 
Diamujertrabajadora2018foto2.jpg

 

II XORNADAS LABORALISTAS DE LUGO

O pasado día 2 de marzo, celebrouse en Monforte de Lemos estas xornadas dirixidas a todos os profesionais do Dereito do Traballo e Seguridade Social, Recursos Humanos, Estudiantes de Grado en Relacións Laborais e RR.HH., asistiendo a elas unha representación do Colexio de Pontevedra.

 

A xurista monfortina María Emilia Casas ofreceu o venres, o relatorio inaugural das xornadas. A expresidenta do Tribunal Constitucional, catedrática de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidad Complutense, falou sobre Derecho do traballo na Constitución.

Entre os relatores figuraron: Demetrio Ángel Fernández López, director territorial en Galicia da Inspección de Trabajo y Seguridad Social; Pilar Fernández López, jefa territorial de la Consellería de Economía, Emprego e Industria en Lugo; Cristina Sanz Arias, técnica do Instituto Galego de Promoción Económica en Lugo; e Javier San Martín Rodríguez, presidente do Consejo General de Graduados Sociales de España e da Fundación Justicia Social.
Prensa2.3.2018.jpg


 HuelgaJusticia.jpg

REUNIÓN PARA O SEGUEMENTO DE INCIDENCIAS LEXNET

O día 5 de febreiro, na Secretaría de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, celebrouse esta reunión asistendo as partes convocadas: Colexios de Graduados Sociais de Galicia, Avogados, Procuradores e Letrados da Administración de Xustiza, co obxecto de tratar o seguemento do funcionamento de LexNET. O Colexio de Pontevedra estivo representado polo Presidente, D. Raúl e acompañouno o compañeiro colexiado e operador xurídico, D. Juan Barral para alegar as incidencias e consideracións que se aprecian no seu funcionamento á hora de traballar con LexNET.

5.2.2018.jpg

 


SINATURA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IBERMUTUAMUR

O día 12 de xaneiro, na sede colexial, firmouse un convenio con IBERMUTUAMUR, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social, que entre outros fins ten como obxectivo, o fomento de prácticas académicas externas para os novos Grados en Relacións Laborais e Recursos Humanos con mellores expedientes académicos, para a realización de prácticas correspondentes na Mutua a efectos da súa preparación para o exercicio profesional como Graduados Sociales.

FotoConveniIbermutuamur.JPG

 

Formulario de acceso


Esqueceches o contrasinal?
Glasof
GlobalFinanz

Calendario Actividades

« < Novembro 2018 > »
L M M X V S D
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
Glasof

Quén está en liña

Temos 7 convidados conectados
Actualidad jurídica

El Derecho

Ver más actualidad jurídica

Ventajas especiales en NH Hoteles