Inicio
 
Presentación

XORNADA “PROCEDEMENTO SANCIONADOR ESPECIAL COVID DA INSPECCIÓN DE TRABALLO E DE SEGURIDADE SOCIAL”

O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra organizou a seguinte webinar:

 PROCEDIMIENTOSANCIONADORgallego

Programa

Boletín de inscrición

Inscricións é IMPRESCINDIBLE enviar debidamente cuberto o boletín de inscrición a:  Este enderezo de correo-e está protexido contra spam bots, necesitas ter o Javascript activado para podelo ver t

Tódalas solicitudes serán tramitadas por rigorosa orde de recepción ata completar o aforo permitido.

XORNADA “CONCILIACIÓN E ADAPTACIÓN DE XORNADA. UNHA VIAXE CARA A CORRESPONSABILIDADE”

O Colexio Oficial de Graduados Sociales de Pontevedra organizou a seguinte webinar:

 conciliaciongallego

Boletín de inscrición

Inscricións é IMPRESCINDIBLE enviar debidamente cuberto o boletín de inscrición a:  Este enderezo de correo-e está protexido contra spam bots, necesitas ter o Javascript activado para podelo ver t

Tódalas solicitudes serán tramitadas por rigorosa orde de recepción ata completar o aforo permitido.


XORNADA “DESPEDIMENTOS EN TEMPO DE COVID”

11 DE XUÑO, O Colexio organizou no día de onte 10 de xuño a xornada “Despedimentos en tempos de COVID”; na que se contou como relator con D. Fernando Cabezas Lefler, Maxistrado Xuíz da Sala nº3 dos Xulgados do Social de Pontevedra e que estivo acompañado por D. Raúl E. Gómez Villaverde, Presidente do Colexio e que actuou como moderador.

 despidos

XORNADA “NOVIDADES NA LIXSLACIÓN LABORAL EN MATERIA DE IGUALDADE”. COLABORA GRUPO ISONOR

11 DE XUÑO, O pasado día 09 de xuño, o Colexio organizou coa colaboración do Grupo Isonor a xornada “Novidades na lexislación laboral en materia de igualdade”; dando continuidade coas actividades de xeito presencial na sede colexial e de xeito simultáneo en modo on-line.

A formación estivo a cargo de Dª. Carolina Álvarez Landesa, Inspectora de Traballo e Seguridade Social e Xefa de Equipo. Inspección Provincial de Traballo e Seguridade, xunto con Dª. Cristina Pérez Vázquez, Directora de Recursos Humanos e Consultora de Grupo Isonor; que estiveron acompañadas por D. Jorge Juan González Cuenca, Director Xeral do Grupo Isonor e por D. Raúl E. Gómez Villaverde, Presidente do Colexio.

 ISONOR

 

XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA

04 DE XUÑO.- Celebrada, onte xoves 03 de xuño, na Sede Colexial Xunta Xeral Extraordinaria, conforme ao establecido no artigo 62 da Orde do 1 de setembro de 2008, pola que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, as 19:00 horas en primeira convocatoria e as 19:30horas en segunda convocatoria, de acordo ao seguinte ORDE DO DÍA:

- Aprobación, si é o caso, modificación Estatutos Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra.

 Foto

XORNADA “CURSO BÁSICO DE IGUALDADE LABORAL, REXISTRO SALARIAL E AUDITORIA SALARIAL”

28 DE MAIO, O Colexio organizou onte día 27 de maio, o “CURSO BÁSICO DE IGUALDADE LABORAL, REXISTRO SALARIAL E AUDITORIA SALARIAL”; continuando así, coas actividades de forma presencial na sede colexial e de forma simultánea en modo on-line.

A formación foi impartida por D. José María Casas de Ron, Inspector de Traballo. Xefe Provincial da Inspección de Traballo e Seguridade Social de Pontevedra xunto con Dª. Mencía González Álvarez.

ITSS.png

 

CURSO IRPF 2020. CAMPAÑA DA RENDA EN 2021

21 DE MAIO, O Colexio organizou onte día 20 de maio, o “Curso IRPF 2020. Campaña da Renda en 2021”; reiniciando así, as actividades formativas de forma presencial na sede colexial e de forma simultánea en modo ON-LINE.

O curso estivo a cargo de D. José Antonio Fernández Pérez, Técnico de Hacienda (AEAT Vigo) e durante o seu desenvolvemento analizouse con detalle e dende un punto de vista fundamentalmente práctico o Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, incluíndo varias novidades xa aprobadas no IRPF para os anos 2020 e 2021.

 MARCO FOTO

 

REUNIÓN DIRECCIÓN XERAL XUSTIZA

18 DE MAIO, Reunión do Presidente do Colexio Of. de Graduados Sociais de Pontevedra, D. Raúl Gómez, co Director Xeral de Xustiza, D. Juan José Martín Álvarez, co fin de tratar sobre a nova Cidade da Xustiza en Vigo e tamén da Xustiza Laboral Gratuíta.

 DIRECTORJUSTICIA.JPG

 

FIRMA ACORDO DE COLABORACIÓN CON IBERMUTUA GALLEGA

07 DE MAIOSinatura na Sede Colexial do Acordo de Colaboración con Ibermutua, Mutua colaboradora coa Seguridade Social, cuxo fin é o de facilitar a divulgación adecuada das novidades normativas en materia de Seguridade Social, con especial dedicación ás prestacións responsabilidade da Mutua, a través de distintos canles de comunicación.

O documento subscrito prevé o intercambio de información entre profesionais de ambas entidades para a posta o día das novidades en materia de xestión da Seguridade Social relacionada coas coberturas que presta Ibermutua.

Ademais, ámbalas partes colaboraran na organización de xornadas relativas á xestión da Seguridade Social no referente ás coberturas que efectúa a Mutua. Estas sesións irán dirixidas aos colexiados/as protexidos por Ibermutua do ámbito de actuación do Colexio e aos recentemente graduados/as en Relacións Laborais e Recursos Humanos incorporados/as ao Colexio.

Ibermutua tamén porá a disposición do Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra a documentación específica en materia de xestión da Seguridade Social e informará de tódalas novidades normativas relativas a esta materia.

O convenio foi subscrito na tarde de onte por Raúl Eugenio Gómez Villaverde, Presidente do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra e por Javier Flórez Arias, Director Territorial de Ibermutua gallega. Na sinatura estiveron presentes tamén Noemí Sordo Herrero e Mercedes Vea Vázquez, Responsables da comisión de relacións coas mutuas e Alejandra Garrido, Subdirectora territorial de Ibermutua gallega.

Ibermutua1.jpg Ibermutua2.jpg

 

XUNTA XERAL ANUAL ORDINARIA

26 DE MARZO, Celebrada na Sede Colexial Xunta Xeral Anual Ordinaria, conforme ao establecido no artigo 58 da Orde do 1 de setembro de 2008, pola que se aproban os Estatutos do Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra, ás 19:00 horas en primeira convocatoria e ás 19:30 horas en segunda convocatoria, desenvolvéndose de acordo ó seguinte ORDE DO DÍA:

- Lectura e aprobación, se é o caso, da acta da Xunta ordinaria anterior.

- Exposición polo Presidente da actuación e desenvolvemento do Colexio durante o ano anterior, e do estado no que se atopan as xestións realizadas en defensa dos intereses dos colexiados e colexiadas.

-Exame e aprobación, se é o caso, da Memoria Anual 2020

-Exame e aprobación, se é o caso, do balance e conta anuais de ingresos e gastos 2020

-Exame e aprobación, se é o caso, dos orzamentos para o exercicio 2021

-Proposicións, rogos e preguntas dos colexiados e colexiadas

Foto asamblea.jpg

 

O COLEXIO NA PRENSA

6 DE MARZO, La Voz de Galicia.

 LaVoz 06-03-2021 

2 DE MARZO, Diario de Pontevedra.


REUNIÓN COA DIRECCIÓN PROVINCIAL DO SEPE DE PONTEVEDRA

raulsepe.jpg

 O Colexio Oficial de Graduados Sociais de Pontevedra asinou un acordo de colaboración Provincial co SEPE, para as posibles incidencias xenéricas que teñan os clientes dos nosos despachos. Para elo tódolos colexiados e colexiadas exercentes libres e de empresa deben presentar as consultas por correo electrónico ao e-mail: Este enderezo de correo-e está protexido contra spam bots, necesitas ter o Javascript activado para podelo ver , para evitar o colapso de este novo sistema, cada colexiado/a poderá realizar un máximo de 2 consultas semanais.

Para elo é imprescindible indicar:

   - Número de colexiado/a

   - Datos da consulta a realizar

Estas consultas, ou incidencias, deben ser por cuestións colectivas para non infrinxir a Lei de Protección de Datos de carácter persoal, a que nos impide tratar datos persoais do traballador.

A modo de exemplo:

Poderase consultar que os traballadores dunha empresa “X” non cobraron un período de actividade, ou que non se lles abonou a prestación. Pero non se poderá preguntar por qué a un traballador se lle ingresou de menos, estes son datos de carácter persoal e non podemos tratalos.

Para estas situacións individuais, a solución que propón o Colexio é realizar un FORMULARIO DE PRE-SOLICITUDE.

Con este acordo dáse resposta a tódalas incidencias que podemos ter nos nosos despachos dunha forma rápida e eficaz. Dende a Dirección Provincial do SEPE van a crear un canal de comunicación entre o Colexio e o propio Organismo Autonómico.

Por outra banda, tamén se asinou un CANAL DE FORMACIÓN profesional no cal se intercambiará información entre o Colexio e o SEPE para facilitar trámites, para ceder documentación, realizar accións formativas, e para establecer criterios de xestión a nivel estatal.

Por último, desenvolveránse distintas webinars en canto o Colexio teña os medios telemáticos preparados, nos cales estamos traballando para a creación dunha páxina web con sistema de Streaming, o que supón un gran esforzo nos recursos do noso Colexio.

Este sistema que nos vai facilitar realizar accións formativas on-line, esperemos que estea dispoñible nos vindeiros 45 días.

MODO DE USO VÍNCULO DE PRE-SOLICITUDE

Para as cuestións persoais debemos entrar no vínculo seguinte (https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1 ) poñer os datos do traballador, e no despregable sinalar a incidencia da prestación en cuestión. Posteriormente indicar se é unha falta de pago, unha denegación do pago, domiciliación, períodos de actividade concretos, número de fillos, un posible embargo da prestación, ou calquera outra cuestión que teña que ser xestionada e autorizada polo propio traballador.

Por último, indicarlles que o Colexio está a vosa disposición para calquera tipo de dúbida.

 O COLEXIO NA PRENSA – CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN

O Colexio está a levar adiante unha campaña de comunicación a través dos diferentes medios para dar visibilidade e prestixio á profesión e funcións dos Graduados Sociais. Dentro de este traballo de difusión xa se realiaron entrevistas ao Presidente do Colexio. Nos medios de comunicación incidese na necesidade da nosa profesión nestos momentos tan complicados que está vivindo a sociedade, tanto a nivel de xestión de ERTES e prestacións, como na defensa dos dereitos dos traballadores ante a xurisdicción social. Comisión de Cultura e Comunicación.

  20  DE FEBREIRO na Voz de Galicia


 Especialcolegios 


5 DE FEBREIRO en La Voz de Galicia e Atlántico Diario.

La Voz de Galicia: El Colegio de Graduados Sociales brinda su ayuda gratuita para que 50.000 trabajadores en ERTE puedan aclarar sus dudas (lavozdegalicia.es)

Atlántico Diario: Los graduados sociales vaticinan una oleada de despidos este año (atlantico.net)

 

29 DE XANEIRO en Radio Voz de Vigo, no programa “Voces de tu ciudad” cuxo contido pódese escoitar no seguiente enlace ENTREVISTA RADIOFÓNICA

28 DE XANEIRO no Diario de Pontevedra

 

INFOGRAFÍAS II PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA DIRIXIDO A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS, HOSTALERÍA E OUTROS SECTORES PECHADOS

 

 Compartimos, polo seu interese, infografías sobre as diferentes liñas de axudas do II Plan de Rescate da Xunta de Galicia:

 

- INFOGRAFÍA: Persoas traballadoras autónomas

- INFOGRAFÍA: Microempresas

- INFOGRAFÍA: Programa I de hostalería

- INFOGRAFÍA: Programa II outras actividades pechadas

 

NOTA ACLARACIÓN DA DIRECCIÓN XERAL SOBRE O PROCEDEMENTO TR820VINSTRUCIÓNS PROVISIONAIS PARA A APLICACIÓN, EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPREGO, DO REAL DECRETO-LEI 2/21 DE 26 DE XANEIRO, DE REFORZO E CONSOLIDACIÓN DE MEDIDAS SOCIAIS EN DEFENSA DO EMPREGO

Compartimos, polo seu interés, as Instrucións provisionais para a aplicación, en materia de protección por desemprego, do Real Decreto-Lei 2/2021 de 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego, elaboradas pola Dirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal. ENLACE   

PRÓRROGA DOS ERTE COVID-19

O Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de xaneiro, permite a prórroga de todos os ERTE basados nunha causa de forza maior relacionada coa COVID-19, ata o 31 de maio de 2021. Tamén se poderán seguir aplicando os ERTE tanto de impedimento como de limitación vixentes ata a data.

Non é necesario remitir solicitude colectiva para prorrogar as prestacións dos ERTE que estén en vigor a 01/02/2021. 

Si se ha prorrogado la prestación, a partir de 01/02/2021, a un trabajador que no tuviera que percibirla, debe comunicarse la baja a través del correspondi

 
Glasof

Formulario de acceso


Esqueceches o contrasinal?

Calendario Actividades

« < Xuño 2021 > »
L M M X V S D
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Glasof

Quén está en liña

Temos 2 convidados e 1 membro conectados
Actualidad jurídica

El Derecho

Ver más actualidad jurídica

Ventajas especiales en NH Hoteles